Dobrý den,

Dovolujeme si vás pozvat na valnou hromadu HC Příbram konanou Ve středu 30.5.2018 od 17:00 hodin v zrcadlovém sále na zimním stadionu.

Program valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady

2. Schválení programu valné hromady.

3. Zpráva o činnosti v sezóně 2017/2018

4. Zpráva o hospodaření

5. Zpráva revizní komise

6. Schválení roční uzávěrky

7. Zpráva o rozpočtu na sezónu 2018/2019

8. Plán činnosti na sezónu 2018/2019

9. Diskuze, různé

Hokejový klub HC Příbram, z.s.

V Příbrami 25.4.2018

Novinky

Partneři