1. prosinec
Havlíčkův Brod Příbram
18:00
4. prosinec
Příbram Cheb
12:00

PRAVIDLA PRO NASAZOVÁNÍ HRÁČŮ – 1. třída - MŽ

I přes fakt, že hrát hokej docházejí děti po všech stránkách jiné duševně i tělesně, je snahou v klubu dát v těchto kategoriích všem hráčům stejný prostor v utkáních.

Trenéři v klubu nebudou hodnoceni za výsledky v utkáních ale za to, co hráče vzhledem k jejich věkovým zvláštnostem naučí. V raném věku není nejdůležitějším smyslem vyhrávat, nechceme však být k výsledkům lhostejní. Budeme děti učit vyhrávat, ale na za každou cenu tím, že slabší hráče vyřadíme během utkání ze hry! Hráči potřebují do budoucna získat sebevědomí, které jedině v tomto věku pravidelným hraním mohou získávat. Hráči musí mít ze hry radost a nesmí se bát udělat chybu. Chceme hráče naučit, aby se nebáli prohrát ale zároveň si nezvykat prohrávat.

U minihokeje nebudeme rozlišovat posty hráčů, hráči musí odehrát přibližně stejný počet utkání bez ohledu na jejich výkonnost a výsledek utkání! Střídání je dle pravidel ČSLH.

U MŽ rovněž platí prolínání hráčů mezi posty obránce a útočníka, periody těchto výměn budou určovat jednotliví trenéři, se snahou dát prostor hráčům na postu obránce a útočníka ve stejném rozsahu.

Trenéři pravidelně střídají v utkání hráče po pětkách -1,2,3,1,2,3 atd. až do konce utkání bez ohledu na jeho vývoj!!!

PRAVIDLA PRO NASAZOVÁNÍ BRANKAŘŮ 

-Neurčovat brankářskou jedničku! 

-Pravidelně střídat brankáře

PRAVIDLA PRO NASAZOVÁNÍ HRÁČŮ – SŽ a výše V kategorii starších žáků a výše již musí být více zohledněn celkový přístup k hokeji, docházka na tréninky, charakter, snaživost a pracovitost hráčů, kteří se chtějí zlepšovat a zdokonalovat. Hráči se postupně musí seznamovat a připravovat na konkurenční prostředí, které je musí motivovat být lepším hráčem než ti druzí. Zde už nemusí za každou cenu hrát hráč všechna utkání a rovněž dochází v utkání k většímu vytížení hráčů, kteří prokazují větší touhu v utkání vyhrát a nejdou si pouze zahrát! V těchto kategoriích musí být rozhodujícím ukazatelem výkonnost hráče! Prolínání u postů obránců a útočníků je ponecháno výhradně na trenérovi, jeho úvaze a potřebách. Důsledně je však nutno dodržovat hru obránců vlevo a vpravo, rovněž útočníci musí střídat hru na levém, pravém křídle a na pozici středního útočníka, tak, abychom nevychovávali hráče, kteří umí hrát pouze na jednom postu v obraně (jen levý obránce), či útoku (jen střední útočník). V hráčích musíme rozvíjet zdravou soutěživost a touhu vítězit!!! Pokud chce hráč hrát a být v utkání vytížen, tak se musí snažit být lepší!

Roman HEINDL

„Odborník je člověk, který nabývá čím dál víc vědomostí o předmětu čím dál jednodušším, takže nakonec ví všechno o ničem“ G.B.Shaw

Partneři