1. prosinec
Havlíčkův Brod Příbram
18:00
4. prosinec
Příbram Cheb
12:00

V sobotu 10. 6. 2017 proběhl v areálu Nového rybníka Den sportu pořádaný městem Příbram, kde bylo k vidění několik desítek sportovních klubů z Příbramska. Této akce se samozřejmě nemohl nezúčastnit také hokejový klub HC PŘÍBRAM.

V rámci soutěží pro návštěvníky si u našeho stánku mohly děti vyzkoušet střelbu na přesnost a získat tak razítko v boji o zlatou medaili. Dále za přispění města v blízkosti našeho stánku byla vybudovaná umělá plocha, kde si všichni účastníci mohli vyzkoušet jak se dá bruslit i v létě. Nutno podotknout, že za přispění trenérů a vedoucích jednotlivých kategorií odcházely všechny děti s razítkem za předvedený výkon a především s úsměvem na tváři.

Velké poděkování patří nejen všem, kteří se podíleli jak na přípravách, tak na průběhu samotné akce, ale zejména organizátorovi akce město Příbram.

Jan Chudý

Partneři