Zpráva
Den sportu v Příbrami
14.06.2017 | Jan Chudý

V sobotu 10. 6. 2017 proběhl v areálu Nového rybníka Den sportu pořádaný městem Příbram, kde bylo k vidění několik desítek sportovních klubů z Příbramska. Této akce se samozřejmě nemohl nezúčastnit také hokejový klub HC PŘÍBRAM.

V rámci soutěží pro návštěvníky si u našeho stánku mohly děti vyzkoušet střelbu na přesnost a získat tak razítko v boji o zlatou medaili. Dále za přispění města v blízkosti našeho stánku byla vybudovaná umělá plocha, kde si všichni účastníci mohli vyzkoušet jak se dá bruslit i v létě. Nutno podotknout, že za přispění trenérů a vedoucích jednotlivých kategorií odcházely všechny děti s razítkem za předvedený výkon a především s úsměvem na tváři.

Velké poděkování patří nejen všem, kteří se podíleli jak na přípravách, tak na průběhu samotné akce, ale zejména organizátorovi akce město Příbram.

Jan Chudý

Generální partner Všichni partneři