Aktuality
Pozvánka na valnou hromadu HC Příbram
25.05.2020 | Redakce

Dovolujeme si vás pozvat na valnou hromadu HC Příbram konanou

Ve středu 17.6. od 17:30 hodin v zrcadlovém sále na zimním stadionu.

Program valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady
2. Schválení programu valné hromady.
3. Volba nových členů Správní rady
4. Volba nových členů Kontrolní komise 5. Zpráva o činnosti v sezóně 2019/2020
6. Zpráva o hospodaření
7. Zpráva revizní komise
8. Schválení roční uzávěrky
9. Zpráva o rozpočtu na sezónu 2020/2021 10. Plán činnosti na sezónu 2020/2021
11. Diskuze, různé

Správní rada
Hokejový klub HC Příbram, z.s.

V Příbrami 17.5.2020

Generální partner Všichni partneři